At Issy's Naaishop

Algemene voorwaarden overeenkomst tussen At Issy's Naaishop, Guido Gezellestraat 17, 9930 Lievegem en de Koper.

Artikel 1. Omschrijving gevraagde dienst

Door de materialen af te leveren aan At Issy's Naaishop, verder genaamd de Verkoper, verbindt de Koper zich stilzwijgend tot een bindende verkoopovereenkomst. Deze overeenkomst wordt duidelijk en in onderling overleg mondeling afgesproken met de klant en vervolgens genoteerd op de bestelbon. Beide partijen ontvangen een dubbel van deze overeenkomst.

Artikel 2. Prijs

De Koper betaalt voor het product zoals omschreven in Artikel 1 bij aflevering van de goederen de afgesproken prijs. Vooraf betalen is eveneens mogelijk, de verkoper stempelt de bestelbon dan bij aflevering van de goederen af als betaald. Indien tijdens het uitvoeren van de gevraagde dienst blijkt dat er onverwacht extra werk geleverd moet worden om de dienst zoals omschreven in Artikel 1 te leveren wordt een meerprijs aangerekend. At Issy's Naaishop is een kleine onderneming met vrijstelling van BTW, er wordt dus geen BTW aangerekend aan de Koper.

Artikel 3. Levering

Het product zoals omschreven in Artikel 1 wordt door koper afgehaald op de vooraf afgesproken en genoteerde datum op de bestelbon. Bij niet tijdige afhaling van de goederen kan vanaf twee weken na de afgesproken leveringsdatum een opslagvergoeding van € 5.00 per begonnen week aangerekend worden.

Artikel 4. Overmacht

In geval van overmacht worden de afspraken gemaakt in deze overeenkomst opgeschort voor de duur van de overmacht, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

Artikel 5. Risico

Het product is voor risico van Verkoper in de periode tussen het sluiten van deze overeenkomst en de afhaling van het product (zie Artikel 3). Na overhandigen van het product is het risico voor de Koper. Uitzondering : Bij het herstellen van scheuren bestaat de mogelijkheid dat de stof tijdens het herstellen zonder toedoen van de Verkoper verder scheurt. De Verkoper waarschuwt de Koper steeds vooraf mondeling over deze mogelijkheid en kan niet aansprakelijk gesteld worden indien dit zich voordoet.

Artikel 6. Garantie

Op het product omschreven in Artikel 1 zit een garantieperiode van één maand. Gedurende deze periode zal Verkoper voor zijn rekening alle gebreken herstellen voor zover zij te wijten zijn aan materiële, constructie- of ontwerpfouten.

Artikel 7. Algemene voorwaarden

Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van de Verkoper van toepassing. Bij het afleveren van de goederen gaat de Koper akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 8. Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing.

Artikel 9. Geschillen

Alle mogelijke rechtsgeschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien, zullen worden beslecht door de arrondissementsrechtbank in de woonplaats van Verkoper.